Koduõendusteenus

SA Otepää Tervisekeskus pakub koduõendusteenust koostöös SA Tõrva Tervisekeskusega. Teenuse osutamiseks on vajalik kas perearsti või eriarsti saatekiri. Teenuse eest tasub Eesti Haigekassa vastavalt sõlmitud lepingule. Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ja hooldusvahendid ostab hooldatav ise. Teenust pakutakse Otepää linnas ja 10km lähiümbruses. Teenust osutab vastava koolituse omandanud koduõde.

Abistame patsienti:

 • kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi ( näiteks operatsiooni- või traumajärgselt) paremaks toimetulekuks koduses keskkonnas;
 • kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist;
 • kellel kaasnevad krooniliste haigustega terviseprobleemid ( näiteks nahahaavandid, s.h. lamatised; valu, liikumispiirangud);
 • kellel on haiguse/puude tõttu oluliselt raskendatud tervishoiuasutuse külastamine;
 • kes vajab pikemaajalist õendusabi, mida pereõde erinevate tööülesannete tõttu ei suuda kindlustada (näiteks terminaalstaadiumis patsiendile)

Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused:

 • nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks;
 • patsiendi juhendamine ja õpetamine;
 • pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
 • terminaalses seisundis patsiendi perekonna nõustamine ja õpetamine;
 • abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine

Kodus teostatavad erinevad õendushooldus toimingud:

 • operatsioonihaavade ja troofiliste haavandite sidumine;
 • stoomide hooldus (vahetus, hooldusõpetus);
 • lamatiste profülaktika, vajadusel lamatishaavandite hooldus ja sidumine;
 • ravimite manustamine;
 • vererõhu, veresuhkru, pulsisageduse mõõtmine.