Postitatud : 05.08.2008


Koduõendusteenus

Abistame patsienti:

 • kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi ( näiteks operatsiooni- või traumajärgselt) paremaks toimetulekuks koduses keskkonnas;
 • kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist;
 • kellel kaasnevad krooniliste haigustega terviseprobleemid ( näiteks nahahaavandid, s.h. lamatised; valu, liikumispiirangud);
 • kellel on haiguse / puude tõttu oluliselt raskendatud tervishoiuasutuse külastamine;
 • kes vajab pikemaajalist õendusabi, mida pereõde erinevate tööülesannete tõttu ei suuda kindlustada ( näiteks terminaalstaadiumis patsiendile);

Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused:

 • nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks;
 • patsiendi juhendamine ja õpetamine;
 • pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
 • terminaalses seisundis patsiendi perekonna nõustamine ja õpetamine;
 • abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;

Kodus teostatavad erinevad õendushooldus toimingud:

 • operatsioonihaavade ja troofiliste haavandite sidumine;
 • stoomide hooldus ( vahetus, hooldusõpetus);
 • lamatiste profülaktika, vajadusel lamatishaavandite hooldus ja sidumine;
 • ravimite manustamine ( per os; i/m;s/c;i/v jne);
 • vererõhu mõõtmine; pulsisageduse mõõtmine;

Teenusele suunamiseks on vajalik perearsti saatekiri.
Perearst määrab koduõendusteenuse vajaduse pikkuse.Tavaliselt külastab koduõde patsienti 2-3 korda nädalas.

Teenuse eest tasub Eesti Haigekassa (vastavalt sõlmitud lepingule).
Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab hooldatav ise. Ravi osutamiseks vajaminevad vahendid on teenuse osutaja poolt.

Teenust pakutakse Otepää linnas ja lähiümbruses.
Teenust osutab õde, kes on saanud vastava koolituse – koduõde.