Õendusabi teenus

SA Otepää Tervisekeskuse ja Eesti Haigekassa vahel on sõlmitud ravi rahastamise leping nr nr 2019-RRL1-60160, mis võimaldab pakkuda ambulatoorset ja statsionaarset õendusabi teenust alates 01.10.2021–30.09.2026. Õendusabi eesmärk on säilitada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada tema vaevusi. Samuti valmistab õendusabi inimest ette hooldusasutusse või koju minekuks. Õendusabi osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele nii statsionaarselt (haiglas või hooldusasutuses) kui ka ambulatoorselt (koduõendus, vähihaigete kodune toetusravi).

Ambulatoorse õendusabi teenuse osutamiseks on vajalik kas perearsti või eriarsti saatekiri. Teenuse eest tasub Eesti Haigekassa vastavalt sõlmitud lepingule. Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ja hooldusvahendid ostab hooldatav ise. Teenust osutab vastava koolituse omandanud koduõde.

Teenuse käigus:

 • annab õde nõu – õpetab kasutama abivahendeid, juhendab ja õpetab pereliikmeid ning pakub toitumisnõuandeid;
 • teeb õendustoiminguid – ennetab ja ravib lamatisi ning teeb asendravi;
 • mõõdab vererõhku;
 • paigaldab kusepõie kateetri; hooldab püsikateetrit; hooldab ja vahetab epitsüstostoomi; hooldab stoome;
 • ravib haavu ja haavandeid;
 • hooldab trahheostoomi;
 • paigaldab ja hooldab perifeerset veenikanüüli;
 • paigaldab nasogastraalsondi; õpetab sondiga toitmist;
 • teeb inhalatsioone ja mõõdab glükomeetriga veresuhkrut;
 • teeb arsti otsuse alusel raviprotseduure – eemaldab haavaõmblused; teeb hapnikravi; manustab ravimeid lihasesiseselt, veenisiseselt, nahaaluselt, suukaudselt või rektaalselt; manustab toitelahuseid; teeb valuravi;
 • pakub vähihaigele sümptomaatilist ravi ja leevendab vaevusi.

Teenusele saamise info telefonil 7668566, 7668561

Statsionaarne õendusabiteenus
Õendusabi vajaduse otsustab arst ja teenuse saamiseks on vajalik saatekiri. Õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Õendushaiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

Statsionaarses õendusabis viibiva ravikindlustatud patsiendi ühe voodipäeva maksumusest tasub 85% haigekassa ja 15% patsient ehk 19,92 eurot. Lisaks kaasneb esimese kümne haiglapäeva eest täiendav voodipäevatasu 2.50 eurot iga voodipäeva eest.

Ravijärjekorra ja teenusele saamise info 7668561