Postitatud : 28.03.2022


Arstiabi Otepää valda jõudnud Ukraina sõjapõgenikele

Arstiabi Otepää valda jõudnud Ukraina sõjapõgenikele, kui ka teistele, kes majutavad sõjapõgenikke Ukrainast.
Vajalikud tervisekontrollid Eestisse saabumisel
1. Kiirabi viib kõigi sõjapõgenike esmase tervisekontroll läbi vastuvõtukeskustes Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus.
2. Eesti on sõjapõgenikele korraldanud täiendava ehk üldise tervisekontrolli, mille eesmärk on saada ülevaade sõjapõgeniku tervise seisundist, teha nakkuskontrolli uuringud, vajadusel vaktsineerida, planeerida edasine ravi ning väljastada ravimiretseptid. Lihtsalt öeldes sõjapõgenikel, kellele ei ole väljastatud veel isikukoodi on soovitav pöörduda täiendavaks terviskontrolliks Valga maakonnas – Valga haiglasse aadressil Peetri 2, Valga linn tel. 7665 100, Tartu maakonnas – lapsed peavad pöörduma Tartu Ülikooli kliinikumi Lunini 6 tel. 7 317 200, täiskasvanud peavad pöörduma Puusepa 1a tel. 7 317 200.
Vältimatu abi
Vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral on kättesaadav kõigile Eestis viibivatele inimestele, sh sõjapõgenikele või siin transiidil olevatele isikutele.
• Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse inimene edasi hädaabi numbrile 112.
• Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.
• Psühholoogilist tuge saab kriisitoe telefonilt 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.

Üldarstiabi
Perearstikeskused osutavad üldarstiabi kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Abi saamiseks ei pea kuuluma perearstinimistusse. Perearstikeskused pakuvad meditsiiniabi vastavalt vajadusele ning suunavad patsiendi edasi eriarsti juurde täiendavateks uuringuteks või vajalikeks protseduurideks.
Otepää Tervisekeskuses töötavad perearstid ja nende kontaktandmed:
Perearstide registratuur – 76 68 560
Hambaravi
1. Laste hambaravi on Eestis tasuta. Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest.
2. Kõigil täiskasvanutel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi.
3. Vältimatu abi saamiseks tuleb pöörduda Otepää Tervisekeskuse hambaravi kabineti telefonil 76 68 565.
“Täiendav info Eesti Haigekassa kodulehel” :https://www.haigekassa.ee/ukraina-sojapogenikele/