Postitatud : 17.03.2020


Otepää Tervisekeskuses on kehtestatud piirangud seoses koroonaviiruse puhanguga

Alates 12.03.2020 on sissepääs Otepää Tervisekeskuse hooldekodusse ja hooldusosakonda piiratud külastajatele ning sissepääs on võimalik ainult oma maja töötajatele ja teenindavale personalile.
Piirang on seotud koroonaviiruse puhanguga eesmärgiga minimaliseerida inimeste liikumist riskitsoonis ning vältida kõrvaliste isikute sattumine haiglaruumidesse.

Plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud lükkuvad edasi, patsiente teavitatakse uutest vastuvõtu aegadest. Täpsem info Otepää Tervisekeskuse registratuurist telefonil 76 68 560. Hambaravi vältimatu abi saamiseks pöörduda Tartu Ülikooli Kliinikumi läbi EMO triaaži kabineti.

Perearsti vastuvõtt toimub ainult telefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal. Täpsem info perearstikeskuse registratuurist.
Röntgen ja labor töötavad ainult erakorraliste uuringute ja analüüside teostamise režiimis.

Kehtestatud on õendusabi teenusel viibivate patsientide ja hoolekandeteenusel viibivate klientide külastamise keeld. Olukorra stabiliseerudes informeeritakse täiendavalt elanikkonda.

Olge terved!