Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine. ​
Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealine vähenenud töövõimega isik kes töötab, otsib tööd või õpib.​
Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.
Tööalane rehabilitatsiooniteenus on  põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • selgitate välja koos juhtumikorraldajaga rehabilitatsiooniteenuse eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse tööalase rehabilitatsiooni osutajad;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist. 

Võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused.

SA Otepää Tervisekeskuse rehabilitasiooniteenuse infotelefon 7668 566  E–R 8:00–16:00

Osutatavad teenused:

 • Psühholoogi teenus – nõustamine traumaatiliste sündmuste ja õnnetusjuhtumite puhul, meeleolu, stressi ja ärevusega seotud probleemide puhul, enesehinnangu toetamine, karjäärinõustamine noorukitele.
 • Sotsiaaltöötaja teenus- sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine ja kogukonna ressursside vahendamine.
 • Füsioterapeudi teenus – liikumisravi erinevate probleemide korral, abivahendite nõustamine.
 • Eripedagoogi teenus – hariduslike erivajadustega noorukite ja täiskasvanute psüühiliste protsesside arendamine ja toetamine.
 • Logopeedi teenus – noorukite ja täisealiste keele, kõne, kommunikatsiooni ja hääle hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine.
 • Õe teenus – haiguse ja sümpotmitega toimetuleku õpetamine,toitumisnõustamine, lähivõrgustiku nõustamine.
 • Arsti teenus – haigusteadlikkuse tõstmine, abivahendi soovitamine.
 • Loovterapeudi teenus – nõustamine emotsioonide, mõtete, tunnete väljendamisel stressi, ärevuse, depressiooni, madala enesehinnangu puhul ning eneseteadvuse suurendamisel läbi kunstiteraapia.
Hinnakiri
Füsioterapeudi ind.teenus  30,00 €
Füsioterapeudi perenõustamine  50,00 €
Füsioterapeudi grupitegevus  15,00 €
Sotsiaaltöötaja ind.teenus  30,00 €
Sotsiaaltöötaja perenõustamine  50,00 €
Sotsiaaltöötaja grupiteenus  15,00 €
Eripedagoogi ind.teenus  30,00 €
Eripedagoogi perenõustamine  50,00 €
Eripedagoogi grupitöö   15,00 €
Logopeedi ind.teenus  30,00 €
Logopeedi perenõustamine  50,00 €
Logopeedi grupitöö  15,00 €
Psühholoogi ind.teenus  30,00 €
Psühholoogi perenõustamine  50,00 €
Psühholoogi grupitegevus  15,00 €
Õe ind.teenus  30,00 €
Õe perenõustamine  50,00 €
Õe grupitöö  15,00 €
Arsti teenus  50,00 €
Loovterapeudi ind.teenus 30.00 €
Loovterapeudi pereteenus 50.00 €
Loovterapeudi grupiteenus 15.00 €