Hangete läbiviimise kord

Hangete läbiviimise kord on vastu võetud nõukogu otsusega nr 4 5.06.2020.a.